26 / FEBRER / 2015

Aprovada l'al·legació dels representants dels treballadors al pressupost 2015

Foto de la noticia

El passat dimecres 18 de febrer el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat acceptar l'al·legació presentada pels representants dels...

[més]

26 / FEBRER / 2015

Aprovat el compromís de despesa plurianual per a la recuperació del portal de Sant Francesc

Foto de la noticia

El passat dimecres 18 de febrer el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat la fixació i establiment dels compromisos de despeses per al projecte...

[més]

26 / FEBRER / 2015

Modificada l'ordenança d'ús del domini públic

Foto de la noticia

El passat dimecres 18 de febrer el ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat la modificació de l'ordenança fiscal número 14, que regula la...

[més]

26 / FEBRER / 2015

Crida a la modificació de la Llei de l'Impost sobre Societats

Foto de la noticia

El passat dimecres 18 de febrer el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat una moció en què s'insta el govern espanyol a modificar la Llei...

[més]

26 / FEBRER / 2015

Subvenció de la Diputació de Tarragona a la zona esportiva municipal

Foto de la noticia

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Montblanc una subvenció de 2.587,80 euros per a la gestió i funcionament de la zona esportiva municipal,...

[més]