Àrea de lleure de St. Josep

A 2km de Montblanc podeu gaudir d'un entorn agradable a l'ermita de Sant Josep, un espai natural molt visitat, lloc de celebració d'aplecs i de reunió de campistes.

Actuament està dividit en tres sectors: la zona de l'ermita, la zona de l'aula de natura i la zona d'acampada.


ZONA DE L'ERMITA

En aquesta zona hi ha:

 • 14 taules amb una capacitat total per a 140-150 persones
 • 13 barbacoes
 • 2 barbacoes grans
 • Punts d'aigua per a la neteja d'instruments de cuina
 • Fonts d'aigua potable
 • 2 serveis per a l'ús dels usuaris
 • Bar-Restaurant
 • Terrassa amb 10 taules

 

ZONA DE L'AULA DE NATURA

En aquesta zona hi ha:

 • 8 taules sota cobert amb una capacitat per a 80 persones
 • 2 serveis amb dutxa per a l'ús dels campistes
 • Camps de futbol
 • 2 barbacoes
 • 2 punts d'aigua
 • Aula de natura

 

ZONA D'ACAMPADA

En la zona d'acampada hi trobem dos sectors:

    
SECTOR AULA DE NATURA

 • Zona d'acampada amb una superfície de 1665 m2


    
SECTOR MUNTANYA

 • 6 zones d'acampada amb una superfície total de 2615 m2
 • Zona recreativa infantil
 • Fonts d'aigua potable


Des del bar-restaurant de l'ermita podeu ser atesos en diferents idiomes sobre qualsevol tema relacionat amb les rutes turístiques de l'entorn i l'ús de les instal·lacions.

La persona usuària de les instal·lacions tindrà dret a l'ús de les instal·lacions de l'àrea de Sant Josep previ pagament de les tarifes establertes per l'Ajuntament. També estarà obligat a respectar l'entorn i mantenir-lo en prefectes condicions i, a més, haurà de comunicar als responsables de l'àrea de l'ermita de qualsevol incidència i/o anomalia que pogués ocasionar-se en el transcurs de l'estada.

La persona usuària o les associacions hauran d'efectuar les
reserves amb la suficient antelació, especialment en el cas de visites de grups grans i actes que es puguin efectuar a l'ermita.

Preus: Ordenances

Telèfon de contacte:

Fix: 977264050

Marçal: 630640946

Txell: 628154766

e-mail: laflamadesantjosep@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/Laflamadesantjosep/

Accions del document