Aprovades definitivament les contribucions especials del carrer Senan

11/10/2017

El passat dimecres 4 d'octubre el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per 9 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc i FIC), 2 en contra (CUP) i 2 abstencions (PDeCAT) la imposició de les contribucions especials per a l'execució de les obres d'urbanització del carrer Senan.

 

El cost previst de l'obra es fixa en 371.333,19 euros. La quantitat que s'haurà de repartir entre els veïns és de 185.666,60 euros, és a dir, el 50% del cost.

 

També s'ha aprovat la relació de subjectes passius i les quotes a pagar per cada veí.

Accions del document