Aprovades les ordenances fiscals per a l'any 2018

11/10/2017

El passat dimecres 4 d'octubre el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per 8 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc), 3 en contra (CUP i FIC) i 2 abstencions (PDeCAT) les ordenances fiscals per a l'any 2018.

 

Entre les taxes modificades, destaquen la de llicència d'obertura d'establiments per a temps limitat a la setmana medieval o festes; la taxa de clavegueram; la taxa pels serveis del cementiri; la taxa per recollida d'escombraries; la taxa pel servei domiciliari d'aigua; la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic; la taxa per prestació de serveis a la piscina municipal; la taxa per prestació del servei d'escola municipal de música; la taxa per prestació de serveis a instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs; l'ordenança del preu públic del servei de la llar d'infants; els preus públics de l'oficina de turisme; el preu públic pel servei de confecció d'expedients; la taxa reguladora del preu públic per prestació de serveis i activitats socials, culturals i/o festives; i la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies i àrees públiques municipals.

Accions del document