Pre-inscripcions i matrícules

Sol·licitud curs 2017-2018:
Presentació de sol·licituds: Del 3 al 12 de Maig de 2017
Horari de 8:30 a 13h i de 15 a 17:30h. Nota: Els dies 11 i 12 al matí hi ha l'activitat del teatre i l'horari serà a partir de les 12h.
Lloc: al mateix Centre

Documentació que cal portar
* Sol·licitud (la tindrà el mateix centre).
* D.N.I dels pares (original i fotocòpia). Si el domicili no és el mateix que el DNI, cal portar el certificat d'empadronament.
* Llibre de família (original i fotocòpia).
* La targeta sanitària TIS.
* Llibre de Salut amb les vacunes (original)
* Carnet de família nombrosa si cal.

* Altres documents acreditatius de els punts que afecten al barem (originals).

Calendari de preinscripció
Publicació de les llistes baremades: 23 de maig de 2017
Termini per presentar reclamacions a les llistes: 23 al 25 de maig de 2017
Sorteig (en cas d'empat per l'accés de sol.licituds a l'oferta): 25 de maig de 2017 a l'Ajuntament a les 12:00h
Publicació Llistes admesos: 2 de juny de 2017

Període de matriculació
Dates: del 5 al 9 de juny de 2017
Altres documents a presentar: el nº de compte

JORNADA DE PORTES OBERTES EL DIA 28 D'ABRIL  a les 18 hores es donarà inci a la Jornada on es farà una xerrada i projecció sobre la vida del nen/a a l'escola.

Accions del document