Plànols del Pla General I

TERME DE MONTBLANC
O-1.1 Règim del sòl  1:20000 900x950mm
O-1.2 Règim del sòl     1:10000 900x1500mm
O-1.3 Règim del sòl 1:5000   900x1200mm
O-2.1 Zonificació del sòl urbà i urbanitzable. Nucli de Montblanc  1:5000 900x1200mm
O-2.2 Pla especial de reforma interior i de protecció del centre històric 1:2000    A-2
1:1000 A-0

Accions del document