Tarifes de plànols

CD-ROM 50,25

Memoria 38,60

Normes 38,60

Plànols
Numero Concepte Escala Tipus Import
I.1.1. Topogràfic del terme municipal 20000 A-0 24,55

I.1.2. El relleu del terme municipal 20000 A-0 24,55

I.2.1.   Base parcel·lària de rústica 20000 A-0 24,55

I.3.1. Base parcel·lària d'urbana de Montblanc 2500 A-0 24,55

I.4.1. Base parcel·lària de La Guardia dels Prats 1000 A-1 15,20

I.4.2. Base parcel·lària de Lilla 1000 A-1 15,20

I.4.3.   Base parcel·lària de Prenafeta 1000 A-1 15,20

I.4.4. Base parcel·lària de Pinatell de Rojals 1000 A-1 15,20

I.4.5. Base parcel·lària de Rojals 1000 A-1 15,20

I.5.2. Serveis i infrastructures-aigues
2500 A-0 24,55

I.5.3.   Serveis i infrastructuresenllumenat 2500 A-0 24,55

I.5.4. Serveis i infrastructuresclavegueram   2500 A-0 24,55

I.5.6.a Serveis i infrastructurestelefonia aérea 2500 A-0 24,55

I.5.6.b   Serveis i infrastructurestelefonia enterrada   2500 A-0 24,55

I.5.7. Serveis i infrastructures-La Guardia               1000 A-1 15,20

I.5.8.a Serveis i infrastructuresLilla                1000 A-1 15,20

I.5.9.  Serveis i infrastructuresPrenafeta         1000 A-1 15,20

I.5.10. Serveis i infrastructures-Pinatell de Rojals               1000 A-1 15,20

I.5.11.  Serveis i infrastructuresRojals           1000 A-1 15,20

I.6.1.   Reformes obres realitzades         2500 A-0 24,55

I.6.2. Obres noves 1985-1996 2500 A-0 24,55

I.6.3. Edificabilitat no executada 2500 A-0 24,55

Accions del document