Telèfons d'interès

Una selecció de les adreces i els telèfons més útils per al ciutadà (ordenats alfabèticament)


Serveis Administratius:

 

Adreça

Telèfon

Fax

Ajuntament

Pl. Major, 1

info@montblanc.cat

977 86 00 09

977 86 28 02

Base

www.base.es

c. Aguiló, 4

 

977 86 00 60

977 86 24 90

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

www.cccb.net

Palau Alenyà

C.Sant Josep, 16

977 86 12 32

977 86 24 24

Correus i Telégrafs

c. Aguiló,

977 86 07 25

977 86 07 25

DARP Oficina Comarcal

www.gencat.es

C. Espluga de Francolí, s/n

977 86 02 07

977 86 04 23

Inspecció Tècnica de Vehicles

Ctra. Rojals, s/n

977 86 23 24

977 86 26 25

Institut Nacional Seguretat Social

Avda. Manel Ribé, 2

977 86 20 23

977 86 26 05

Jutjat

Plaça Sta. Maria, 1

977 86 01 29

977 86 01 29

Notari

muralla sant jordi 27

977 86 00 62

977 86 31 01

Registre la Propietat

C. del Casal, 3 baixos

977 86 00 61

977 86 00 61

 

Seguretat Ciutadana:

Bombers

URGÈNCIES 977 86 29 49 ad.

977 86 30 85

977 86 30 85

Mossos d'Esquadra

c. Regne de Nàpols, s/n

977 92 61 70

977 92 61 71

Mossos d’Esquadra (Trànsit)

Telèfon general 088

 

 

Policia Local

c. Muralla Sant Jordi, 35

policia@montblanc.cat

977 86 26 96

646 97 84 20

977 87 17 04

Protecció Civil

Ctra. Tarragona, s/n

protecciocivil@montblanc.cat

977 86 29 72

 

 

Sanitaris i assistencials:

Establiment

Adreça

Telèfon

 

Ambulàncies (Centre de coordinació sanitària)

 

977 25 25 25

 

Centre d’Assistència Primària

C. Alguer, s/n

977 86 00 89

977 86 20 31

977 86 28 33

Farmàcia Felip

c. Major, 62

977 86 01 67

 

Farmàcia Anna Sánchez Farré

C. Ducat, 3

977 86 00 20

630 864 014

 

Funerària Rovira

www.roviramontblanc.cat

C. d'Hora Sobirana, 2

info@roviramontblanc.cat

977 86 01 41

977 86 24 28

 

Residència-Llar Conca de Barberà

Avd. Manel Ribé, s/n

977 86 11 36

977 86 03 43

Centre de dia municipal

C. de la Vinya

 

 


Serveix Tècnics:

Aigües de Montblanc

Muralla d’Alfons I, 16

977 86 30 16

977 86 30 16

FECSA (Avaries)

 

900 23 23 23

 

 


Lleure, cultura i esports:

Establiment

Adreça

Telèfon

Fax

Piscina Municipal

Zona esportiva

977 86 08 19

 

Pavelló Municipal

Zona Esportiva

977 86 08 19

 

Ràdio Montblanc

Plaça Poblet i Teixidó

radiomontblanc@terra.es

977 86 23 23

977 86 31 51

Tennis

Zona esportiva

977 86 10 36

977 86 10 36


Informació turísticas:

 

Adreça

Telèfon

Fax

Oficina Municipal de Turisme

www.montblancmedieval.cat

Antiga Església de St. Francesc

turisme@montblancmedieval.org

977 86 17 33

977 86 18 16

Educació i Cultura:

Establiment

Adreça

Teléfon

Fax

Arxiu Històric Conca de Barberà

Raval Santa Anna, 12

977 86 04 92

977 86 04 92

Arxiu Parroquial

Plaça Santa Maria, s/n

977 86 01 10

--------

Biblioteca Conangle i Fontanilles

C. de la Vinya, 1

biblioteca@montblanc.cat

977 86 11 06

 

CEIP Les Muralles

Av. Doctor Folch, s/n

977 86 01 99

977 86 01 99

Centre d’Estudis Conca de Barberà

c/. Josa, 6

977 86 03 49

977 86 03 49

Centre de Recursos Pedagògics C.B.

Crta. D’Artesa, 4

977 86 04 71

 

Col.legi Mare de Déu de la Serra

Ctra. Artesa, 4

977 86 01 22

977 86 26 55

Col.legi Verge del Carme

Av. Nostra. Sra. Montserrat, 5

977 86 01 96

977 86 14 61

Escola Municipal de música

C. Major

emusica@montblanc.cat

977 86 25 35

977 86 28 02

IES Martí l’Humà

Av. Doctor Folch, s/n

977 86 25 39

977 86 24 61

Llar d’Infants Els Merlets

Av. Doctor Folch, s/n

llar_infants@montblanc.cat

977 86 22 51