Barri de la Mare de Déu dels Àngels

El barri tradicional de la Mare de Déu dels Àngels és situat a l’est de l’interior del casc antic de la vila, entre els barris de Santa Tecla, Sant Miquel. La seva festa se celebra el dia 2 d’agost i l’organitza una comissió de veïns del barri.

esconeixem perquè aquest barri està dedicat a la Porciúncula (patrona dels corders i dels espardenyers), ni si això té res a veure amb el fet que aquest barri està situat en l’espai que ocupava a l’Edat Mitja el call jueu de la vila. Però l’advocació del barri a la Mare de Déu del Àngels, invocada pels missioners franciscans evangelitzadors de les terres musulmanes, podria perfectament estar relacionada amb aquest fet.

La columna vertebral del barri la forma el carrer Riber, conegut antigament amb el nom del carrer dels Jueus. Encara avui podem veure restes d’aquest passat hebreu en la façana d’alguna casa del barri. En aquest mateix carrer, al costat de la capella del barri, hi trobarem un altre element singular: una antiga placa del segle XV procedent de la pedania de Prenafeta, que recorda el domini que Poblet tenia sobre aquest indret.

El centre del barri és la Placeta dels Àngels (antiga plaça del Pes Vell), encara que en algunes ocasions el barri celebra els seus actes també a la placeta de la Font de la Fruita.

La capella de la Mare de Déu dels Àngels és situada a la façana d’una casa particular, al carrer Riber. El barri posseeix dues imatges de la patrona. La més antiga, de fusta tallada, va ser regalada al barri per una antiga família resident en aquest i es guarda en una casa particular escollida per votació realitzada entre els veïns. Aquesta imatge és la que s’acostuma a treure amb el tabernacle durant la processó. La més nova, de guix, va ser comprada entre tots els veïns del barri i s’exposa a la capella del carrer Riber.

Els actes del barri, abans del 1936, començaven la vigília de la diada amb un concert a l’afamat “Cafè del Centre” i un ball popular a la plaça. L’endemà, de bon matí, es celebrava la processó fins a l’església de Santa Maria, on es celebrava l’ofici. Després de dinar hi havia els cossos per a la mainada i al vespre concert i ball popular.

Destacar també el fet que la tradició parla de l’existència d’un antic pandero de les mosses adornat amb borles i que tocaven les noies del barri. El 1935 el veïns del barri van costejar una bandera brodada per les mateixes noies del barri. Altres dates destacades pel barri van ser l’any 1981, amb motiu de les festes del 75è aniversari de la coronació Canònica de la Mare de Déu de la Serra, quan el barri va decorar de forma espectacular el carrer Riber. El 1990 va celebrar una recordada cursa de braus a la “monumental” plaça dels Àngels passada per aigua. Des de l’any 2000 la missa del barri se celebra a la plaça dels Àngels.


Nomenclàtor:
    Carrer Aguiló
    Carrer Corts
    Carrer del Casal
    Carrer dels Jueus
    Carrer Font de la Vila    
    Carrer Forn de la Vila
    Carrer Jaume Conesa
    Carrer Pere Deguí
    Carrer Riber
    Carrer Trinquet
    Muralla de Santa Tecla

    Plaça dels Àngels

Text extret del llibre "Els Barris de Montblanc" de Gabriel Serra Cendrós

Accions del document