Barri de Sant Maties

El barri de sant Maties es va començar a construir l’any 1964, encara que no serà fins al 1968 quan hi començaran a viure els seus primers veïns.

Es tracta d’un barri perfectament definit, des del punt de vista geogràfic. Ocupa dues antigues finques del mas Foraster, sobre les quals es varen edificar 114 cases iguals. L’arquitecte va ser Josep Maria Abelló Boada i com a promotors va actuar una comissió creada per l’ajuntament. La finalitat d’aquesta urbanització era de tipus social.

L’organització dels actes recau en l’Associació de Veïns, constituïda l’any 1994. És a partir d’aquesta data que al barri s’organitzen actes per al conjunt dels seus habitants. Anteriorment només s’hi realitzaven activitats de tipus veïnal, tot i que, des del 1988, el barri elegia la seva pubilla.

La iniciativa de declarar com a advocació del barri el patró de la vila va ser d’un dels promotors de la seva construcció, pel fet que, en aquells moments, no hi havia a la vila cap carrer dedicat a aquest.

El barri celebra la seva festa patronal el dia 14 de maig, coincidint amb la diada del patró de Montblanc. Com a actes destacats organitzats pel barri hi ha la festa popular que organitza els últims dissabte i diumenge de maig per no coincidir els seus actes amb els de les festes patronals de la vila. I una popular revetlla la vigília de sant Joan, el 23 de juny.

És un dels barris que manté un fort esperit veïnal, la qual cosa es reflecteix tant les activitats lúdiques com en les de tipus social o fins i tot reivindicatiu respecta a les necessitats d’infraestructures del barri.

Nomenclàtor:
Avinguda General Prim (vorera oest entre c/Palau i Dulcet i mn. Pau Queralt)
Carrer Abad Madolell
Carrer Canonge Sabaté
Carrer escultor Fonoll
Carrer General Castellví (vorera est entre c/Palau i Dulcet i mn. Pau Queralt)
Carrer Mossèn Pau Queralt (vorera nord entre av. General Prim i Travessia de Sant Maties)
Carrer Palau i Dulcet (vorera sud entre l’av. General Prim i c/General Castellví))
Placeta de la Pubilla
Travessia de Sant Maties

Text extret del llibre "Els Barris de Montblanc" de Gabriel Serra Cendrós

Accions del document