Barri de Sant Roc

El barri de sant Roc es troba situat al carrer Major de la vila, entre els barris del Carme i de Sant Cristòfol i entre els carrers sant Josep i Josa i el carrer de la Plebania.

És un dels barris més antics i més populars de la vila. També té l’honor de ser el barri més petit de Montblanc, juntament amb el de la Mare de Déu del Carme. Celebra la seva festa el dia 16 d’agost organitzada per un grup de veïns del barri.

Sant Roc és l’advocat contra la pesta. Segons diuen els cronistes locals, el patró va ser invocat amb motiu d’una epidèmia de pesta ja el segle XVI. Possiblement es tracta de l’epidèmia que el 1587 va patir Barcelona; i amb motiu de la qual la Vila Comtal va proclamar aquest sant com a patró de la població.

>La capella del sant és ubicada a la façana de cal Ascla, una de les nombroses cases pairals que es troben al barri. Actualment els actes religiosos del veïnat acostumen a celebrar-se davant mateix de la capella. La imatge del patró és de guix policromat. Representa a sant Roc, vestit amb túnica de pelegrí, capeta i barret i duu una petina i un bastó amb carabasseta. Les seves cames mostren les nafres de la pesta i va acompanyat per un gos.

Malgrat que com hem comentat anteriorment es tracta d’un barri petit geogràficament, ha estat tradicionalment un barri dinàmic. És un dels pocs que, després de la Guerra Civil, va reemprendre les seves activitats, malgrat que molt mermades.

Es tenen notícies de l’existència d’unes morratxes en aquest abans de la Guerra Civil. Com a element tradicional del barri fins fa unes dècades hi trobem el popular ninot o “estaquirot” conegut també com el “Ninot de cal Moles”, per ser aquesta família qui el guardava. Es tractava d’un ninot de roba de mida natural que es penjava entre dos balcons i que es feia botar i ballar, amb gran deliri de canalla i grans. Els cronistes de la vila diuen que l’any 1916 els nanos de la vila van ballar sota el tradicional i molt popular Ninot.

Actualment els actes de la festa del barri acostumen a ser la tradicional missa en honor al patró, seguida d’uns sopar a la fresca dels veïns i un concert de música a càrrec de la Banda de Música Verge de la Serra, amb seu al barri.

Nomenclàtor:

Carrer Major (tram entre el carrer Plebania i el Portal de Sant Antoni)

Text extret del llibre "Els Barris de Montblanc" de Gabriel Serra Cendrós

Accions del document