Barri de Sant Domènec

És un dels barris més importants i antics de la vila. Ocupa la part nordest de l’interior del casc antic de Montblanc. El delimiten el baluard de Santa Anna, la muralla de sant Jordi i el carrer Major. Fins a la moderna extensió urbanística de la vila havia estat el barri més extens i més poblat.

Celebra la seva festa el dia 8 d’agost. Fins a l’any 1974 la diada del patró era el dia 4 d’agost. La seva organització és a càrrec de la Comissió de Festes.

Al barri hi trobem l’església parroquial de la vila, però el patró té la seva capella pròpia a la Plaça Major. A la porxada de la casa Desclergue, antigament; i a les voltes de les mesures del Pallol, actualment.

Els cronistes de la vila diuen que inicialment la capella de Sant Domènec era simplement un nínxol empotrat a la bolsonada de la Casa Desclergue. Després de la Guerra del Francès es va bastir la capella al mateix edifici.

Amb motiu de les obres de restauració del Casal dels Desclergue realitzades per Caixa Tarragona es va treure la imatge del patró, que va ser guardada per la família Bonastre-Bertran. Durant el temps de les obres, la imatge es portava a l’església de Santa Maria el dia de la seva festivitat. Un cop acabades les obres Caixa Tarragona, com a propietària de l’immoble i a petició dels veïns, va col·locar una reproducció en pedra blanca damunt d’una mènsula, sota els porxos de l’edifici.

La capella actual, sota els porxos de l’edifici on hi ha les mesures del Pallol, data de l’any 1985. La capella va ser habilitada pels mateixos propietaris de l’edifici amb motiu de les obres de rehabitació que s’hi van portar a terme. Va ser beneïda pel plebà mn. Àngel Bergadà el dia 7 d’agost de 1985, essent apadrinada pel matrimoni format per M. Serra March Carreras i Maties Vives Roselló i nombrosos veïns del barri.

Al barri hi trobem una segona capella, la capella de sant Isidre, patró de la pagesia de la vila, que és situada al carrer Fra Magí Català.

El 1936 es va destruir la imatge antiga del patró. La imatge actual va ser regalada per la senyora Lola Bertran, que regentava una afamada cansaladeria a la Plaça Major. És de cartró-pedra policromada i està situada a la capella de la plaça Major. Va ser beneïda l’any 1941 pel llavors plebà de la vila, mn. Lluís Rubinat i Pau.

Després de la guerra civil la festa del barri va patir uns anys de parada. Al barri només es portaven a terme les activitats religioses com el Rosari o l’Ofici a Santa Maria. El 1982, a l’igual que es barri de sant Cristòfol, va tornar a recuperar les seves activitats de carrer.

La festa tradicional del barri començava la vigília amb un repic de les campanes de Santa Maria. Els veïns decoraven la capella de la casa Desclergue amb una enorme catifa de plantes oloroses. Després de sopar es resava el rosari, que era cantat amb acompanyament d’orquestra. A continuació els mateixos músics encetaven un ball popular. L’endemà, de bon matí, es resava el rosari amb acompanyament de l’orquestra. I a les nou del matí es començava la processó fins a l’església de Santa Maria, on es celebrava l’ofici. A la sortida d’ofici actuaven els elements folklòrics: pandero, gralles, castellers, etc. i hi havia cossos per a la mainada. A la tarda tornava a haver-hi castells. I, per últim, a la nit, hi havia el gran ball de “sant Domingo”.

Abans de la Guerra Civil es tenen notícies de l’existència de morratxes al barri. L’any 1949 el plebà Lluís Rubinat va benïr l’actual bandera del barri. Avui en dia una de les activitats més característiques de sant Domenec és la celebració del Rosari el dia del sant, davant la capella.

Nomenclàtor:
Carrer Castell
Carrer Civaderia
Carrer de Dalt
Carrer de la Pedrera
Carrer de la Pleta
Carrer de la Volta
Carrer de Sant Marçal
Carrer del Degà
Carrer del Ducat
Carrer del Mur
Carrer del Portalet
Carrer Desclergue
Carrer Duesaigües
Carrer Elionor d’Urgell
Carrer Escultor Belart
Carrer Estudi Major
Carrer Font del Vall (tram entre la plaça de Sant Marçal i el carrer Fra Magí Català)
Carrer Font Major
Carrer Foradot
Carrer Fra Magí Català (vorera nord)
Carrer Guillem de Llordat
Carrer Guimrós
Carrer Hortolans
Carrer Irene Làscaris
Carrer Joc de la Pilota
Carrer Josa
Carrer Pere Berenguer de Vilafranca
Carrer Pla de Baix
Carrer Pla de Dalt
Carrer Pujada de la Serra (vorera nord)

Carrer Ramon Cantó
Carrer Regina
Carrer Riuot
Carrer Solans
Carrer Travessera de la Pedrera
Carrer Vilanova del Mercadal
Carrer Vilasalva
Carrer Xolladors
Passeig Conangla
Plaça de la Serra
Plaça de Santa Maria
Plaça Major

Text extret del llibre "Els Barris de Montblanc" de Gabriel Serra Cendrós

Accions del document