Barri de Santa Clara

El barri sota advocació de santa Clara és un dels més extensos i amb més habitants. És situat extramurs, a llevant de la vila, entre la línia de ferrocarril i el barri de sant Miquel.

Celebra la seva festa el dia 11 d’agost i els actes són a cura de la Comissió de Festes del barri.

La capella del barri és situada en un edifici particular, al xamfrà dels carrers Pintor Potau i Batlle Dionís Mestre. La seva advocació a Santa Clara té a veure amb l’arrelament històric de les monges clarisses a la vila.

Es crea com a tal al llarg dels anys 1980. La seva oficialització com a barri va tenir lloc els anys 1983-1984.

Primerament fou conegut com a Barri dels Bastoners. I amb aquesta denominació apareix als programes d’actes dels anys 1985 i 1986. Una data clau per al barri és l’any 1982, amb motiu de la inauguració del monument als bastoners de la vila realitzat l’any 1982 pel malaurat escultor local Josep Agustí.

Actualment compta amb un element folklòric com és la cuqueta Clara.

Nomenclàtor:
Avinguda Jaume Llecha
Avinguda Lluís Companys (vorera nord)
Carrer Barberà de la Conca
Carrer Batlle Dionís Mestre
Carrer Blancafort
Carrer de l’Alguer
Carrer de la Mulassa
Carrer del Casal (vorera sud)
Carrer del Drac
Carrer Mestre Cabré
Carrer Pau Casals
Carrer Pere Benviure
Carrer Pintor Potau
Carrer Vallclara
Muralla de Santa Tecla (vorera est entre c/Casal i av. Lluís Companys)
Passatge Batlle Jesús Fernández Martin
Passeig de l’Estació (tram entre c/Casal i c/Barberà de la Conca)

Text extret del llibre "Els Barris de Montblanc" de Gabriel Serra Cendrós

Accions del document