Els Macers

Són dos, coneguts popularment com els Porrers, i junt amb l'abanderat sempre acompanyen l'Ajuntament en les sortides oficials. Vesteixen amb una gramalla vermella i una gorgera blanca. Sostenen unes maces i uns platerets d'argent que daten del 1693, i antigament servien per donar aigua a les autoritats en entrar a l'església.

Accions del document