Les Timbales

Junt amb els macers, les timbales acompanyaven l’Ajuntament en els actes oficials. Muntats a cavall vestien amb una túnica roja i una gorja de tul. Al cap portaven una boina amb una tira de passamaneria i diversos motius heràldics. L’any 1981 va ser el de la seva última aparició i l’any 1999 van tornar a reaparèixer.

Accions del document