Determinació del nombre, característiques i retribucions dels càrrecs eventuals

Accions del document