Text refós ordenances

En aquest apartat podeu consultar les ordenances i els reglaments municipals, documents de caràcter reglamentari aprovats per l’Ajuntament de Montblanc per tal de regular determinats aspectes de l’àmbit local.

Accions del document