Adhesió a la Declaració Universal dels Arxius

El passat dimecres 5 de juliol el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat una moció per a adherir-se a la Declaració Universal dels Arxius, elaborada i aprovada pel Consell Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO.

07/07/2017

El text de la declaració és el següent:

"Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d'informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L'accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.

 

Per això, nosaltres reconeixem:

-el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l'evolució de les societats;

-el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur;

-la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d'activitats de la humanitat;

-la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja sigui el paper, el digital, l'audiovisual i d'altres de qualsevol naturalesa;

-el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús;

-la responsabilitat de tots -ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i custodis d'arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació- en la gestió dels arxius.

 

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:

-s'adoptin i s’adoptin i reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d'arxius;

-la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats;

-es dotin els arxius amb els recursos adequats que n'assegurin la correcta administració, amb previsió de contractació de professionals degudament qualificats;

-els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;

-els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;

-els arxius siguin utilitzats per a la promoció d'una ciutadania responsable."

 

La Declaració Universal dels Arxius té com a objectiu reconèixer el paper clau dels arxius tant en la transparència administrativa com en la rendició de comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica.

Accions del document