Aprovada segona addenda del conveni per a la prestació del servei integral de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans

14/03/2019

El passat dimecres 13 de març el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat la segona addenda del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la prestació del servei integral de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans.

 

Mitjançant aquesta segona addenda, es dóna continuïtat al servei de recollida porta a porta al centre històric del municipi i s'amplia a altres zones, concretament als carrers Muralla de Sant Francesc, Raval de Santa Anna, Sèquia, Molí dels Capellans, plaça de Santa Anna, Baluard de Santa Anna, Catalunya, Sindicat, Estació i, de manera parcial, Muralla de Santa Tecla.

 

Aquest servei començarà el dia 1 d'abril de 2019 i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2019, i té un cost de 67.000 euros. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà es farà càrrec del cost del material necessari per al servei, com cubells, bosses i bujols, per un import de 12.500 euros.

 

Pel que fa a les obligacions d'ambdos ens, el consell comarcal realitzarà la recollida dels residus porta a porta de les noves zones, d'acord amb les rutes i horaris aprovats amb el consistori; adquirirà el material necessari per a la implantació del servei; convocarà les reunions mensuals de seguiment del servei amb els representants del consistori; i editarà el material divulgatiu, la campanya als mitjans de comunicació i repartirà el material per a cada usuari.

 

Per la seva part, l'Ajuntament de Montblanc està obligat a realitzar una campanya d'educació ambiental per a la implantació d'aquest nou servei; procedirà al tancament de les àrees soterrades que es troben al Raval de Santa Anna; adaptarà el servei de neteja viària municipal al nou servei de recollida; coordinarà amb la policia local les possibles incidències i modificacions del trànsit; i coordinarà amb el consell comarcal, la policia local i la brigada municipal els actes festius que puguin provocar modificacions en el nou servei de recollida porta a porta.

Accions del document