Aprovades dues modificacions puntuals del Pla General del municipi

08/03/2018

El passat dimecres 7 de març el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar dues modificacions puntuals del Pla General del municipi.

 

La primera modificació, aprovada per 7 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc), 3 en contra (CUP i FIC) i 2 abstencions (PDeCAT), afecta l'article 49 en relació a la regulació de l'ús de restauració i espectacles en les zones qualificades com Antic Urbà i Eixample Residencial. La normativa vigent prohibeix l'ús de discoteca, bars musicals i pubs en aquestes zones.

 

Com que actualment existeixen usos preexistents a aquest planejament de pub en la zona qualificada com a Antic Urbà, és voluntat del consistori montblanquí fer cessar aquests usos preexistents, per la qual cosa és necessari modificar el planejament per a regular, amb més grau de detall, les situacions d'usos preexistents al planejament i incompatibles amb aquest. Per tant, amb aquesta modificació de l'article 49 es prohibeixen les autoritzacions de canvis de titularitat de les activitats de discoteca, bars musicals i pubs en les zones qualificades com Antic Urbà i Eixample Residencial.

 

L'altra modificació puntual del Pla General de Montblanc, que va ser aprovat per 10 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc, PDeCAT i FIC) i 2 en contra (CUP), afecta l'article 81, relacionat amb la clau d'Indústria Gran IG-10. La normativa vigent, en l'apartat del tractament de l'espai lliure de les condicions de l'edificació, determina que aquest ha de ser enjardinat.

 

Per tant, l'esmentat article es modifica per a regular que l'espai lliure confrontant a carrer serà enjardinat, i confrontant a veïns, serà lliure d'edificació.

Accions del document