Aprovades les bases d'ajut per al desplaçament dels alumnes de Prenafeta, Rojals i El Pinetell als centres escolars

El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 21 de juny

15/05/2019

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat les bases per a la concessió d'ajuts de desplaçament per a l'alumnat de les pedanies de Prenafeta, Rojals i El Pinetell matriculat en els centres educatius de Montblanc sostinguts amb fons públics.

 

Els ajuts s'atorgaran a alumnes de les esmentades pedanies que estiguin matriculats en centres educatius de Montblanc quan no sigui possible l'establiment d'un servei de transport col·lectiu.

 

L'ajut serà únic per família, independentment del nombre de germans o d'alumnes que hi convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu i del centre o municipi on cursin estudis.

 

En els casos de l'alumnat amb custòdies compartides l'ajut s'ha de sol·licitar per cadascú dels progenitors, i l'import de la subvenció es distribuirà proporcionalment.

 

L'Ajuntament de Montblanc informarà la direcció de tots els centres públics i privats de primària, secundària i d'esducació especial del municipi de la convocatòria d'aquests ajuts i dels terminis de presentació de la documentació. Les sol·licituds es faran amb uns impressos homologats que es podran trobar als centres educatius i al consistori montblanquí, i també es podran descarregar a la web www.montblanc.cat.

 

Els ajuts es concediran en funció de la distància en quilòmetres des del lloc de residència fins a l'escola en la qual estiguin matriculats. Els imports que es concedeixin s'han calculat segons les següents quantitats: 0,19 euros/km i 177 dies d'escola. Per exemple, qui estigui a 6 quilòmetres del centre educatiu, rebrà 201,78 euros.

 

El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 21 de juny.

Accions del document