Aprovat el calendari de pagament de taxes a BASE

10/01/2018

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el calendari de pagament de les taxes per a l'any 2018 que té delegades l'entitat BASE per a la seva recaptació.

 

El calendari de pagament és el següent:

-del 31 de març al 31 de maig, es cobrarà l'impost de vehicles de tracció mecànica;

-del 27 d'abril al 29 de juny, l'impost de béns immobles (IBI) i la taxa de conservació del cementiri;

-del 29 de juny al 31 d'agost, les taxes de preus públics;

-i del 27 de juliol al 28 de setembre, l'impost d'activitats econòmiques (IAE).

 

Qui fraccioni l'IBI urbana en dos pagaments, el primer tindrà lloc del 27 d'abril al 29 de juny, i el segon es realitzarà del 27 de juliol al 28 de setembre.

Accions del document