Aprovat el compte general de l'any 2016

08/02/2018

El passat dimecres 7 de febrer el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar, de manera definitiva, per 8 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc) i 5 abstencions (CUP, PDeCAT i FIC), el compte general de l'any 2016.

 

Segons el compte general aprovat, l'ens municipal presenta una situació d'equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així, es presenta un estalvi o fons de maniobra de 1.797.125,30 euros.

 

També es presenta una situació d'equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 1.847.536,64 euros, mentre que la gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual de 964.256,71 euros.

 

Respecte a la gestió pressupostària de l'entitat municipal es mostra un resultat pressupostari ajustat de 245.670,76 euros, un grau d'execució del pressupost de despeses del 95,31% i d'ingressos del 90,10%.

 

Finalment, en relació als compliments de l'objectiu d'estabilitat, es presenta una capacitat de finançament de 490.797,31 euros.

 

Període mig de pagament

D'altra banda, en la mateixa sessió plenària es va informar que el període mig de pagament als proveïdors de l'Ajuntament montblanquí és de 23 dies.

Accions del document