Aprovat el conveni amb el Departament d'Ensenyament pel projecte de Servei Comunitari

11/07/2018

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del projecte de Servei Comunitari.

 

L'objectiu principal d'aquest projecte de Servei Comunitari és facilitar que els estudiants de Secundària Obligatòria del municipi experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. L'esmentat Servei Comunitari utilitza la metodologia d'Aprenentatge Servei, proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. D'aquesta manera, el Servei Comunitari esdevé un model en què l'aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, i permet a l'alumnat analitzar el seu entorn i comprometre's en la seva millora, promovent així l'educació en valors i el compromís cívic.

 

Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament de Montblanc es compromet a col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte; facilitar la formació inicial de l'alumnat de Secundària Obligatòria, que participi en el projecte; col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que actuïn com a responsables per tal d'obtenir el màxim d'efectivitat en les activitats; tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil; i difondre les pràctiques de referència que es realitzin.

 

Per la seva part, el Departament d'Ensenyament es compromet a dissenyar i planificar el projecte; aportar els centres educatius que participin en el projecte; dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius i entitats implicats d'aquesta proposta educativa; fer el seguiment i valoració de l'actuació; facilitar la coordinació entre els centres educatius i l'Ajuntament participant per tal d'obtenir el màxim d'efectivitat en les activitats; i difondre les pràctiques de referència que es realitzin.

 

El conveni estarà vigent fins el dia 31 de desembre de 2020, i es podrà prorrogar fins a un màxim de quatre anys addicionals, si les dues parts ho creuen oportú.

Accions del document