Aprovat el projecte d'enderroc de cal Baldrich

L'actuació s'inclou en els treballs d'urbanització de l'entorn del Pont Vell

16/05/2018

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el projecte d'enderroc de cal Baldrich, una actuació que s'inclou dins els treballs d'urbanització que es realitzen a l'entorn del Pont Vell.

 

L'enderroc de l'edifici comporta la demolició dels elements sortints de la coberta, la coberta inclinada, les jàsseres de fusta i de ferro que suporten la coberta, els envans, els revestiments de terres i escales, els forjats i els murs. Pel que respecta al material, com ceràmica, teules, pedra i ferro, es reaprofitarà.

 

Abans que comenci l'enderroc, s'anul·laran les escomeses de les instal·lacions, s'apuntalaran les zones en mal estat, es col·locaran bastides i lones perimetrals, així com 'tolvas' i sistemes d'evaquació d'escombraries, i es retiraran plaques de fibrociment ondul de la coberta.

 

El pressupost de l'esmentat projecte, redactat per l'arquitecte municipal, és de 41.140 euros.

 

Cal Baldrich és un edifici de quatre plantes. L'activitat que es desenvolupava és variada, de magatzem a habitatge, passant per taller de cotxes. La superfície està dividida en 824 metres quadrats de magatzem i 25 metres quadrats d'aparcament a la planta baixa, 169 metres quadrats d'habitatge i 438 metres quadrats de magatzem a la primera planta, i 29 metres quadrats d'aparcament a la segona planta.

 

L'estructura de l'edifici és a base de murs de càrrega i forjats de revoltons ceràmics, i una part de la coberta té bigues d'acer amb planxes de fibrociment ondul.

Accions del document