Càmeres de control de trànsit al nucli històric

Entrarà en funcionament el dia 15 de novembre amb un mes de prova

09/11/2021

L’objectiu és l’accés regulat en el nucli antic per una bona convivència entre vehicles, persones, veïns, comerciants, ciutadans i turistes. Aquesta és una iniciativa present en la majoria de municipis catalans (i europeus) amb un centre actiu i dinàmic. Les càmeres fan una lectura de les matrícules i això permet una identificació del vehicle per tal comprovar si el seu pas al nucli històric està permès en funció de l’horari i permisos adquirits.

Quin és l’àmbit d’afectació?

Tot el nucli històric. Les càmeres de control estan ubicades al carrer Major, carrer Riber i carrer Font Major.
Es diferencien dues zones:
 La plaça major
 La resta de carrers i places del nucli històric

El nou horari suposarà un tancament de tot el recinte als vehicles de les 11 del matí a 2/4 de 2 de la tarda i de les 4 de la tarda a les 11 de la nit. La plaça Major serà d'11 a 00h. 

Càmeres per al control de trànsit al nucli històric

Les càmeres situades als accessos del nucli històric tenen com a objectiu aconseguir que tot aquest àmbit esdevingui una gran illa de vianants. 

Això vol dir que en aquest sector restarà restringida la circulació de vehicles en l’horari establert, i que les càmeres – equipades amb un lector de matrícules – detectaran totes les entrades i sortides, i es compararan amb una base de dades on hi constaran els vehicles autoritzats.

Tots els vehicles que circulen pel nucli històric en l’horari de tancament o sense tenir autorització seran sancionats per circular per una zona de vianants que comportarà una sanció de 200 euros d’acord amb l’article 39 de l’ordenança de circulació de Montblanc.

Quins són els vehicles autoritzats que podran accedir?

Durant l’horari de tancament, cap vehicle podrà accedir al nucli antic excepte:
 Qui acrediti estar censat al Carrer Major, Ribé i Plaça Major amb el vehicle censat al domicili. (Cal la tramitació de l'autorització)

 Propietaris de comerços i negocis al carrer Major, Ribé i plaça Major (cal la tramitació de l'autorització).

 Qui amb caràcter temporal i excepcional hagi d’acompanyar malalts o persones amb mobilitat reduïda, mentre duri aquesta circumstància i sempre que acompanyi la dita persona, sigui per recollir-la o deixar-la. (Cal demanar autorització prèvia per telèfon o correu amb confirmació posterior).

 Amb caràcter temporal i amb justificació acreditada podran accedir les empreses de medicaments, neteja, mudances, organitzadors d’actes culturals, socials o en circumstàncies no previstes.

 Els titulars de vehicles de serveis bàsics (aigua, electricitat, sanejament, feines de paleta, manteniment...) Amb l’autorització prèvia de la policia local que justifiqui la urgència.

 Vehicles de serveis d’urgència (sanitaris, bombers, policia, protecció civil...)

 Els vehicles comercials o de transport de mercaderies hauran de fer les operacions de càrrega i descàrrega de 7 a 11 h.

 Els marxants del mercat setmanal del divendres en el muntatge i desmuntatge de les parades.

 En caràcter d’urgència, avisant prèviament a la policia local

Puc accedir fora d'aquest horari?
Fora d'aquest horari de tancament qualsevol vehicle podrà accedir al nucli històric per fer treballs de càrrega i descàrrega. Tanmateix, es demana responsabilitat i prudència en accedir al nucli històric.

Els accessos a les àrees d'aparcament de les places de Sant Miquel i Catalunya s'hi podrà accedir en qualsevol horari.

Qui ha de tramitar l’autorització?
Permanentment
 Veïns empadronats amb el cotxe censat al carrer Major, Ribé i Plaça Major.
 Propietaris de comerços i negocis al carrer Major, Ribé i plaça Major.
Excepcionalment
 Temporalment, quan s’hagin de recollir o deixar persones malaltes o de mobilitat reduïda.
 Temporalment, empreses de neteja, mudances, organitzadors d’actes.
 Temporalment, de serveis bàsics.

On i com fer els tràmits per als vehicles autoritzats?
Les sol·licituds s'han de presentar a les dependències de la policia local. Els usuaris de la tramitació de l'autorització del seu vehicle abans d'accedir al nucli històric.

Documents necessaris
 Dades del sol·licitant i del seu representant si s’escau
 Volant del padró i fitxa del vehicle
 Número de matrícula, marca i model
 Targeta de mobilitat reduïda, si s’escau
 Acreditar la propietat del comerç o negoci, si s'escau.

Més informació a:

Policia Local de Montblanc

 Muralla de Sant Jordi, 35
 Horari de 9 a 14h.
 T. 977 862 696
 policialocal@montblanc.cat

Accions del document