Conveni de col·laboració per al seguiment del reallotjament de famílies amb recursos limitats

14/11/2017

Conveni de col·laboració per al seguiment del reallotjament de famílies amb recursos limitats
Foto: Generalitat de Catalunya

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de demanda de les administracions locals.

 

L'objectiu d'aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre els dos ens per al seguiment social de les famílies en situació d'emergència econòmica i social que es trobin en les següents situacions de vulnerabilitat: que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a la Renda Activa d'Inserció o el Subsidi d'Atur, o que provinguin d'una demanda expressa del consistori.

 

Pel que fa a les obligacions de cada part, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya gestionarà els habitatges, s'encarregarà de les despeses de conservació i manteniment i assegurarà el continent dels habitatges, mentre que l'Ajuntament de Montblanc efectuarà el seguiment social de les famílies per a comprovar-ne l'evolució i el grau de vulnerabilitat durant la cessió d'ús de l'habitatge adjudicat, i pagaria les despeses dels subministraments contractats.

 

A més, es constitueix una comissió de seguiment d'aquest conveni, amb dos representants designat per cadascuna de les parts, amb les funcions d'efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni. La comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada l'any.

 

La vigència del conveni és de dos anys, prorrogable un any més.

Accions del document