Desestimats els recursos de reposició presentats pels veïns del carrer Senan

12/04/2018

El passat dimecres 11 d'abril el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per 9 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc i FIC), 2 en contra (CUP) i 2 abstencions (PDeCAT) la desestimació dels recursos de reposició presentats per 42 veïns del carrer Senan.

 

Aquestes desestimacions es realitzen degut a la manca de fonament de les al·legacions relatives al fet imposable de les contribucions especials, a les relatives a la base imposable del tribut o a la preceptiva ponderació entre el benefici particular i l'interès general de les obres en qüestió, les relatives als subjectes passius, les relatives al procediment d'imposició i ordenació de les contribucions especials, les relatives a la pressumpta exclusió d'una finca del projecte i a les relatives a la pressumpta infracció de l'article 11.4 de l'ordenança fiscal número 6.

 

Aquests recursos es van presentar després que el passat dia 4 d'octubre de 2017 el plenari municipal aprovés, de manera definitiva, la imposició i l'ordenació de les contribucions especials del carrer Senan.

Accions del document