El període mig de pagament durant el tercer trimestre de 2018 va ser de 22 dies

El consistori montblanquí compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària

15/11/2018

El passat dimecres 14 de novembre el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va donar compte de diversos informes econòmics, com són el període mig de pagament del tercer trimestre del 2018, la morositat del tercer trimestre del 2018, el subministrament d'informació pressupostària del tercer trimestre del 2018 i la liquidació dels comptes de l'any 2017 del Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà i de la societat mercantil Aigües de Montblanc.

 

Període mig de pagament del tercer trimestre del 2018

La interventora municipal va donar compte del període mig de pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Montblanc durant el tercer trimestre de l'any 2018.

 

El període mig de pagament en aquest període va ser de 22,67 dies.

 

Morositat del tercer trimestre del 2018

La mateixa interventora va donar compte de la morositat de l'Ajuntament de Montblanc durant el tercer trimestre de l'any 2018.

 

Pel que respecta al consistori montblanquí, s'han realitzat dins el termini legal uns pagaments de 619.588,14 euros, mentre que s'han pagat 59.811,64 euros fora del termini establert per la normativa sobre morositat. Les obligacions reconegudes pendents de pagament durant aquest tercer trimestre en què s'estigui incomplint amb el termini legal han estat d'un import de 19.018,85 euros.

 

Pel que fa a Aigües de Montblanc, s'han realitzat pagaments per un import de 31.297,33 euros, tots realitzats dins el termini legal, mentre que les obligacions reconegudes pendents de pagament durant el tercer trimestre en què s'estigui incomplint amb el termini legal és de 0 euros.

 

Finalment, el Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà ha realitzat pagaments per un import de 1.823,80 euros, tots realitzats dins el termini legal, mentre que les obligacions reconegudes pendents de pagament durant el tercer trimestre en què s'estigui incomplint amb el termini legal és de 3 euros.

 

Subministrament d'informació pressupostària del tercer trimestre del 2018

La interventora va donar compte del subministrament d'informació pressupostària del tercer trimestre del 2018.

 

Així, l'execució en les despeses de personal fins el 30 de setembre és de 1.959.790,30 euros. Pel que fa als indicadors pressupostaris, el grau d'execució del pressupost d'ingressos és del 64,43%, mentre que el del pressupost de despeses és del 42.04%. Respecte als indicadors de comptabilitat nacional, el càlcul de la capacitat de finançament és de 586.563,95 euros, mentre que el deute viu en finalitzar el trimestre és de 2.111.209,31 euros.

 

La conclusió d'aquest informe és que l'Ajuntament de Montblanc compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

 

Liquidació del pressupost de l'any 2017 del Consorci del Museu i d'Aigües de Montblanc

Finalment, en la mateixa sessió plenària, la interventora municipal va donar compte de la liquidació dels comptes de l'any 2017 del Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà i de la societat mercantil Aigües de Montblanc.

 

El Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà ha tancat l'any 2017 amb una liquidació positiva de 193,52 euros, mentre que la liquidació d'Aigües de Montblanc ha estat de 9.578,55 euros positius.

Accions del document