El ple del mes de setembre reordena els representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats

El ple també va donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2020

30/09/2021

El ple ordinari del mes de setembre va tornar a constatar les diferències entre l’equip de govern i els membres d’ERC. Tanmateix, tots els punts es van aprovar favorablement

Justament, l’abandonament dels regidors republicans de l’equip de govern ha propiciat un nou nomenament dels representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats.

D’aquesta manera, els consells escolars, TAC12, al museu comarcal o les Comissions de garanties d’Admissió 2021-2022 ara seran assumides pels regidors de l’equip de govern com Francesc Benet o Núria Besora.

En qüestions d’hisenda, l’interventor va donar compte dels informes d’Execució trimestral, morositat i el període mitjà de pagament del 2n trimestre de 2021, el qual se situa en 74 dies. Unes dades econòmiques que va criticar l’oposició, valorant-les negativament. Per la seva banda, el govern va defensar la gestió. Segons Josep Andreu que ara assumeix la cartera d’hisenda manifesta que «cal fer operacions financeres perquè el final d’aquest any hem de solucionar el problema del romanent del 2020».

També en hisenda es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2020 que es va tancar amb menys de 900.000€. Marc vinya, portaveu de Junts per Montblanc valora molt negativament la situació econòmica de l’ajuntament. Per part d’Esquerra, Cesc Viñas que era regidor d’hisenda l’any 2020, va fer una valoració d’aquestes dades on ha apuntat sobre la sentència de Verallia, la pandèmia i la liquidació del 2019.

Per part del govern, Josep Andreu ha valorat positivament la intervenció del regidor Viñas i s’ha tornat a comprometre a aconseguir «la liquiditat financera per poder acabar l’any totes les factores del 2021».

El consistori va aprovar per unanimitat la sol·licitud d’aprovació definitiva de la proposta de Modificació puntual del Pla especial de reforma interior i de protecció del centre històric (P.E.R.I.C.H.) supressió clau de protecció de sistemes (P), Raval Santa Anna, 35.

Finalment, es va aprovar, només amb els vots favorables de l’equip de govern i el PSC, la modificació de crèdit pel pagament plurianual de la finca on s’ubica el castell de Prenafeta.

Accions del document