El plenari aprova diversos temes urbanístics

14/03/2019

El passat dimecres 13 de març el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar tres punts d'àmbit urbanístic. Concretament, es va donar el vist-i-plau al conveni regulador de la delegació de facultats de l'entitat col·laboradora Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació número 18 del municipi agregat de La Guàrdia dels Prats a favor de la Diputació de Tarragona, la despesa plurianual per l'expropiació d'una finca i l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana referent a un ajust de l'alçada reguladora màxima en el solar de la cantonada dels carrers Muralla de Santa Tecla i Francesc Macià.

 

Conveni regulador de delegació de facultats

Es va aprovar per unanimitat l'esborrany de conveni regulador de la delegació de facultats de l'entitat urbanística col·laboradora Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació número 18 del municipi agregat de La Guàrdia dels Prats a favor de la Diputació de Tarragona.

 

Aquesta actuació es realitza perquè el consistori ha de donar el seu consentiment per la seva condició de destinatari dels terrenys de domini públic, obres, dotacions i instal·lacions que hauran de ser objecte de cessió obligatòria.

 

L'objectiu d'aquest conveni regulador és concretar la realització, per part de la Diputació de Tarragona, de les facultats de recaptació en període voluntari i en període executiu de les quotes de l'entitat urbanística col·laboradora.

 

Despesa plurianual

Es va aprovar per 8 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc i regidor no adscrit) i 4 en contra (CUP, PDeCAT i FIC) l'autorització d'una despesa plurianual, distribuïda en tres anys, per un import total de 15.000 euros destinat al finançament de les despeses d'adquisició d'una finca que s'ha condicionat com a aparcament.

 

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana

Es va aprovar per 10 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc, PDeCAT, FIC i regidor no adscrit) i 2 abstencions (CUP) la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana referent a un ajust de l'alçada reguladora màxima en el solar de la cantonada dels carrers Muralla de Santa Tecla i Francesc Macià.

 

Aquesta modificació té com a objectiu l'adequació de l'alçada reguladora màxima d'aquest solar, que té com a finalitat ubicar un edifici de planta baixa a un únic nivell, aparcament soterrat i dues plantes de pisos per a habitar.

Accions del document