Elecció alcalde/essa pedani/a de la Guàrdia dels Prats

Tindran lloc el dissabte 21 d'agost

30/07/2021

El dissabte 21 d’agost hi haurà les votacions per l’elecció de l’alcalde o alcaldessa de la pedania de la Guàrdia dels Prats.

Tots els empadronats a la Guàrdia dels Prats podran optar a l’elecció presentant una instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

El dia 20 d’agost s’anunciaran formalment tots els candidats/es i l’endemà, dissabte 21 d’agost, totes les persones empadronades a la Guàrdia dels Prats podran exercir el dret a vot des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda.

Accions del document