Freyssinet ampliarà la vorera per a vianants del pont situat al carrer Muralla de Santa Anna

25/10/2018

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha adjudicat les obres d'ampliació de la vorera per a vianants del pont situat sobre el riu Francolí al carrer Muralla de Santa Anna.

 

L'empresa adjudicatària dels treballs d'ampliació és Freyssinet, per un import total de 178.170,91 euros, IVA inclòs.

 

Per a poder ubicar una vorera de dos metres d'ample útil es projecta una ampliació de dos metres d'ample al llarg del pont i els murs d'acompanyament.

 

A la zona del pont es col·locarà una barana provisional en retirar-se la barana actual; es regularitzarà la coronació del timpà; es prefabricaran les lloses d'encofrat perdut; es realitzaran ancoratges dels pescants i dels timpans; es col·locaran els tornapuntes i les pre-lloses; es formigonarà la llosa; i es posaran les baranes.

 

A la zona dels murs es col·locarà una barana provisional; es tallarà i demolirà el paviment; s'excavarà per al contrapès; s'executarà el mateix contrapès; es retirarà la barana; es regularitzarà la coronació del timpà; es prefabricaran les lloses d'encofrat perdut; es col·locaran les pre-lloses; es formigonarà la volada; i es posaran les baranes.

 

Es preveu que la realització d'aquestes obres d'urbanització tinguin una durada de quatre mesos.

Accions del document