L’Ajuntament de Montblanc aprova el projecte d’urbanització del Logis Intermodal, amb una inversió de 26,4 milions d’euros

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, destaca que aquest projecte és la inversió econòmica més important mai projectada a la vila

28/07/2022

L’Ajuntament de Montblanc ha aprovat en Junta de Govern el projecte d’urbanització del Logis Intermodal, un nou espai industrial de 96 hectàrees de sòl on s’hi emplaçarà, en primer lloc, el centre logístic de Bon Preu – Esclat. La materialització d’aquest projecte significarà una inversió de 26.412.058 euros i les obres s’iniciaran durant el decurs del darrer trimestre d’aquest any. 

El projecte constructiu d’urbanització del Logis Intermodal de Montblanc ha estat elaborat a instàncies de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA) òrgan depenent de la Generalitat de Catalunya, que també assumirà les despeses d’urbanització d’aquest espai.

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, destacava que “es tracta de la major inversió econòmica registrada, fins ara a la vila. La materialització d’aquest projecte, a la vegada, és el pas previ per facilitar la implantació a Montblanc del centre logístic de Bon Preu – Esclat”. 

El projecte contempla la urbanització de l’espai que a partir d’ara ocuparà un nou polígon industrial; amb tots els serveis com ara els vials, les parcel·les, els equipaments i àrees verdes, a més del’enllumenat públic, la xarxa de sanejament, la xarxa de drenatge i pluvial, la xarxa d’abastament d’aigua, la senyalització vertical, entre d’altres. El contingut d’aquest document ja es troba en procés d’exposició pública.

Inici de les obres

Una vegada aprovat definitivament el projecte és previst l’inici de les obres d’urbanització. S’estima que els treballs comencin durant el darrer trimestre d’aquest any i s’allargin fins al setembre de l’any vinent. Una vegada finalitzats,, Logis Montblanc disposarà de 89 hectàrees de sòl industrial. Logis Montblanc està projectat per destinar 346.000 metres quadrats per a la instal·lació d’empreses logístiques i industrials i prop de 470.000 m2 en els quals hi seran permeses les
activitats terciàries. Per les seves característiques, el planejament permet la urbanització de parcel·les de més de 100.000 m2 arribant als estàndards que actualment requereix la logística i la indústria.

Bon Preu – Esclat ha adquirit 20 hectàrees de terreny per a ubicar-hi la central logística del sud del país. Però a Logis Montblanc també s’hi poden instal·lar serveis tecnològics, abastiment i venda al major, serveis al transport, indústries d’obtenció, transformació i transport, oficines i centres empresarials, estacions de subministrament de carburants, rentat de vehicles i tallers per a ús propi i garatge i aparcament.

Accions del document