L’Ajuntament de Montblanc impulsa el primer Pla d’Igualtat de Montblanc, una eina per fomentar l’equilibri i la igualtat efectiva entre dones i homes

El Pla també defineix com s’ha de treballar per impulsar la coeducació i la transmissió d’una cultura igualitària, posa les bases per la reformulació dels treballs i dels temps, a més del reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

08/03/2023

L’Ajuntament de Montblanc ha finalitzat el procés de redacció del primer Pla d’Igualtat de Montblanc, una eina que ha d’establir les bases per al treball en igualtat amb la voluntat de promoure activament la igualtat efectiva entre dones i homes en el conjunt d’actuacions impulsades des del consistori. El document, a més, també vol garantir l’equilibri en la representació i participació de les dones en totes les esferes de la vida, situar la sostenibilitat en el centre de les polítiques municipals, garantir l’accés a l’educació i la cultura des d’una perspectiva de gènere, prevenir i actuar contra les violències masclistes i reduir les desigualtats territorials dins de la ciutat.

El Pla, que serà presentat a totes les representants municipals prèvia a la seva aprovació en el plenari municipal. treballarà en les següents línies d’acció: el compromís amb la igualtat de gènere sobretot en les diverses àrees i departaments de l’Ajuntament; vetllarà per assegurar l’enfortiment d’un entorn segur i contra les violències masclistes. Així mateix, el document defineix accions a impulsar en l’àmbit dels drets i la qualitat de vida com a base per a la promoció de la igualtat de gènere en els àmbits de l’ocupació, la salut, l’esport, la mobilitat i l’habitatge.

El Pla també defineix com s’ha de treballar per impulsar la coeducació i la transmissió d’una cultura igualitària, posa les bases per la reformulació dels treballs i dels temps, a més del reconeixement del lideratge i la participació de les dones. És per aquest motiu que el Pla estableix com a objectius estratègics: el desplegament de mecanismes necessaris per garantir la correcta implementació, seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat, iniciar el projecte de Pressupostos Municipals amb perspectiva de gènere, capacitar i formar els equips en perspectiva de gènere, treballar en la prevenció i la sensibilització contra les violències masclistes des de diferents àmbits, millorar l’accés a la informació i als serveis d’atenció contra les violències masclistes, fer de l’espai públic un lloc inclusiu i
accessible que promogui la diversitat d’usos i formes d’habitar Montblanc així com fomentar la participació de les dones en l’organització, creació i representació de continguts culturals per revertir les desigualtats existents en aquest àmbit. 

La regidora d’Igualtat Núria Besora, que ha destacat que des de l’administració local “treballarem per fer créixer la consciència ciutadana sobre el valor de la conciliació i també per enfortir els espais associatius de participació feministes i de dones per afavorir el seu desenvolupament i consolidació. La regidora, a més, destacava la feina desenvolupada per la tècnica d’Igualtat, Montse Sigró i apuntava que “el document serà presentat, en breu a partits polítics de Montblanc”.

Accions del document