Modificació puntual al PP11

09/11/2017

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat una modificació puntual del Pla Parcial 11, al Sòl de l'Horta.

 

La modificació permet que les parcel·les qualificades com a edificació aïllada clau U1 que actualment tenen un gàlib edificatori de 10 metres x 10 metres i una ocupació del 25%, puguin ampliar el gàlib edificatori de 17 metres x 10 metres i una ocupació del 40%, però mantenint la parcel·la mínima, l'alçada reguladora màxima i l'edificabilitat permeses.

Accions del document