Montblanc comptava amb 7559 habitants a inicis d'any

07/06/2018

El passat dimecres 6 de juny el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat la revisió del Padró Municipal a data 1 de gener de 2018.

 

A inicis d'any, Montblanc comptava amb un total de 7559 habitants, després de realitzar-se l'actualització de dades relativa als expedients de baixes per Inscripció Indeguda i de baixes per Caducitat, que estaven sense actualitzar des de l'any 2013.

Accions del document