L'Ajuntament destinarà la liquidació del superàvit de l'any 2017 a l'arranjament de carrers

La sessió plenària també va aprovar les ordenances fiscals de l'any 2019

11/10/2018

El passat dimecres 10 d'octubre el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar diversos temes econòmics. Concretament, es va donar el vist-i-plau a la distribució de la liquidació del superàvit de l'any 2017, la modificació de les ordenances fiscals de cara a l'any 2019 i següents, una modificació del pressupost d'aquest any i un reconeixement extrajudicial.

 

Distribució de la liquidació del superàvit de l'any 2017

El plenari va aprovar per unanimitat la distribució de la liquidació del superàvit de l'any 2017. Una vegada descomptada la part destinada a reduir el deute de l'ajuntament i a les mesures especials de finançament, ha quedat una liquidació de 55.225,75 euros, que aniran destinats a l'arranjament de carrers.

 

Modificació de les ordenances fiscals de cara a l'any 2019 i següents

La sessió plenària va aprovar, de manera provisional, per 7 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc), 3 en contra (CUP i FIC) i 2 abstencions (PDeCAT) la modificació de les ordenances fiscals de cara a l'any 2019 i següents.

 

Entre d'altres modificacions, el consistori montblanquí baixa l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a un tipus de gravamen del 0,85; s'afegeixen qüestions tècniques a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), a la taxa sobre llicències urbanístiques i a l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; s'actualitzen les tarifes de llicències urbanístiques, la de control administratiu d'activitats, la de recollida d'escombraries, la d'ocupació de la via pública, la d'expedició de documents administratius, prestació de serveis i emissió d'informes, la de vehicles estacionats de manera defectuosa o abusiva a la via pública, la de recollida i manteniment de gats i gossos, la del servei de l'escola municipal de música i la del servei de llar d'infants; s'afegeixen noves activitats esportives d'estiu i nous productes turístics i de merxandatge de l'oficina de turisme; es regula el preu públic per a prestació de serveis i activitats socials, culturals, esportives i/o festives; i s'arrodoneixen les tarifes de la zona blava.

 

Modificació de pressupost

El plenari va aprovar per 7 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc) i 5 en contra (CUP, PDeCAT i FIC) una modificació del pressupost d'aquest any 2018 per un import de 455.891,56 euros.

 

Aquesta modificació es produeix, entre d'altres motius, per un augment de les retribucions salarials dels treballadors, l'inici de la campanya de recollida porta a porta, l'arranjament de vies públiques i l'adquisició d'immobles. A més, es recupera la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona destinada a l'arranjament del carrer Senan.

 

Reconeixement extrajudicial

La sessió plenària va aprovar per unanimitat realitzar el pagament d'una factura de l'any 2017 d'una quantitat de 6.990,50 euros.

Accions del document