Noves intervencions al cementiri municipal

S'estan arranjant els tancaments i eliminant barreres arquitectòniques

13/02/2020

Fa uns dies s'anunciava que la regidoria de Serveis Municipal de l'Ajuntament de Montblanc ha arribat a un acord amb l'associació APODISCA-TILMAR per tal que realitzi les tasques de manteniment en el cementiri municipal.

Aquest acord permetrà que APRODISCA realitzi la conservació d'aquest espai a fi que les instal·lacions es trobin en unes condicions òptimes. A més de la conservació i la neteja, també realitzaran tasques de vigilància i jardineria.

A més, el regidor de serveis municipals Santi Porta reconeixia que el Cementiri municipal ha estat una de les instal·lacions que menys inversió s'hi ha realitzat els darrers anys. Per això, aprofitant l'impuls que pot donar la nova gestió del cementiri per part de l'Associació Aprodisca, l'Ajuntament realitza un seguit d'intervencions per millorar les instal·lacions i l'accessibilitat.

Per una banda, s'estan eliminant barreres arquitectòniques a l'interior del cementiri, per tal de facilitar la seva accessibilitat, reduint desnivells i millorant l'estat de les voreres. Amb aquestes intervencions es facilita la mobilitat per l'interior del recinte i s'adequa un espai que, en molts casos, és visitat per persones amb mobilitat reduïda.

A més, s'estan rehabilitant les parets laterals que es deixaran amb pedra vista per facilitar que s'airegi el nínxol. Amb aquestes intervencions s'elimina els elements en mal estat i se'n millora la imatge.

Amb aquests canvis el regidor Santi Porta assegura que “el cementiri farà un gir qualitatiu d'aquí a poques setmanes amb la voluntat de no abandonar aquesta instal·lació municipal”. És més, afirma que “durant aquesta legislatura realitzarem noves intervencions al cementiri”.

Accions del document