Ordre del Dia del Ple de l'Ajuntament de Montblanc del dia 26 de juliol de 2017

La sessió plenària començarà a les 20 hores

25/07/2017

PRIMER PUNT: Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

SEGON PUNT: Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

TERCER PUNT: Donar compte de les actes de la Junta de Govern.

QUART PUNT: Donar compte informe obligacions execució pressupost primer trimestre 2017.

CINQUÈ PUNT: Donar compte informe període mig de pagament primer trimestre 2017.

SISÈ PUNT: Donar compte informe contra morositat primer trimestre 2017.

 

ACCIÓ MUNICIPAL

SETÈ PUNT: Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Montblanc, àmbit Pont Vell.

VUITÈ PUNT: Aprovació inicial plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Montblanc.

 

NOVÈ PUNT: Precs i preguntes.

Accions del document