Ple ordinari del mes de gener

Aquest dimecres, 25 de gener, tindrà lloc el ple ordinari de l’Ajuntament de Montblanc, a la sala de plens, a 2/4 de 9 del vespre

25/01/2023

Aquest dimecres, 25 de gener, tindrà lloc el ple ordinari de l’Ajuntament de Montblanc, a la sala de plens, a 2/4 de 9 del vespre. 

 

Ordre del dia:

1.- Aprovació Acta Ple Ordinari 17/2022

2.- Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1033 al núm. 1094 de 2022

3.- Donar compte al Ple de les actes de la Junta de Govern Local del mes de desembre de 2022

4.-Aprovació de l'actualització de l'Inventari General de l'Ajuntament de Montblanc per inscriure un bé immoble ubicat al Carrer Joan Amades

5.- Subvenció del 100% de l'import de l'ICIO de les obres de reparació de les esquerdes produïdes per les obres de construcció del túnel del Coll de Lilla

6.- Donar compte dels informes de control financer 2021

7.- Modificació de crèdit 2-2023. Transferències de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa

8.- Personal. Aprovació d'autorització de la compatibilitat d'un segon lloc de treball o activitat de personal laboral

9.- Precs i preguntes

Accions del document