Subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018

Està destinada al finançament del carrer de Senan

04/06/2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Montblanc una subvenció per disposició de romanents d’adjudicació i/o execució del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, Programa d’Inversions, per un import de 31.913,89 € per subvencionar l’obra Urbanització del carrer de Senan, i que representa un 14,30% del pressupost elegible.

Accions del document