Servei de préstec

Amb el carnet de la biblioteca cada usuari podrà endur-se un màxim de 20 documents en préstec durant 30 dies.  
 15 llibres , 5 revistes, 5 CD, 5 DVD.


Sempre s’ha de presentar el carnet per poder fer préstecs.

El servei de préstec finalitza 15 minuts abans de tancar al biblioteca.
Els retorns de documents fora de l’horari d’obertura es poden fer a la bústia de retorns que hi ha a l’exterior de la biblioteca.

Renovacions
En cas de ser necessari, els usuaris podran realitzar fins a 2 renovacions (només llibres) prèvia sol·licitud, sempre i quant no hagi una reserva d’un altre usuari o hagi vençut la data màxima de devolució: passant per la biblioteca, trucant per telèfon (977.86.11.06) o a traves del catàleg Argus (Internet).

Reserves
 
Cada usuari podrà realitzar fins a 5 reserves. Disposarà de 5 dies per passar a recollir el document, termini a partir del qual s’anul·larà la reserva.
Si la reserva anul·lada es un préstec interbibliotecari, s'aplicarà una penalització de 2 mesos sense d'utilització d’aquest servei.

Penalitzacions
 
Per tal de garantir el correcte funcionament del servei i l’accés de tots els usuaris als documents que necessiten, es prega tenir especial cura en les dates de devolució dels documents prestats.
En el cas de demores en la data de devolució del document, el sistema informàtic aplicarà automàticament una penalització d’1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment del préstec.
Per cada 90 punts de penalització acumulats s’aplicarà una exclusió temporal del servei de préstec a totes les biblioteques públiques de 15 dies. La data d’exclusió del servei de préstec començarà a comptar a partir de la data en què s’han retornat els documents.

Accions del document