Web Argus Biblioteques

L’Argus (http://argus.biblioteques.gencat.cat) dóna l’opció de poder fer diferents gestions des de casa sense haver d’anar a la biblioteca presencialment , com per exemple: Veure els exemplars prestats, renovar préstecs o consultar el catàleg.
Per poder fer totes aquestes gestions hem de crear el nostre compte.

Accions del document