Activitats que organitza i en les que participa

ACTIVITATS

L'escola de música és un centre actiu que junt amb la tasca estrictament docent realitza diferents activitats musicals destinades a oferir actuacions musicals per a gaudi dels propis alumnes i del públic en general.

L'escola organitza entre d'altres:

  • Cicles d'audicions instrumentals.   

  • Concerts propis de l'escola: Nadal, Setmana Santa i Fi de curs.   

  • Setmana Coral: Actuacions de les Corals de l'escola i Coral convidada.   

  • Audicions a la llar d'infants i escoles de primària.   

  • Concerts a les llars d'avis.   

  • Intercanvis i trobades amb altres escoles de música.   

  • Trobades instrumentals.

També col·labora en:

  • L'organització de concerts a càrrec de músics professionals.   

  • Actes organitzats per entitats locals i de la comarca.

Us animem a assistir i a donar suport a totes aquestes activitats musicals.

Accions del document