Agrupacions Musicals

GRUPS ESTABLES

CORS

  • Mozart 1 i Mozart 2: alumnes de nivell elemental   

  • Bartók: alumnes de nivell professional

  • * Musicae: pares i alumnes adults

Director: Gerard Moreno

* Us animem a participar en aquesta activitat. Els assajos són els dijous de 20:45 a 21:45h.

 

GRUPS INSTRUMENTALS

Alumnes de diferents especialitats a partir de nivell elemental.

  • Orquestra In Crescendo (nivell elemental):

    assaig: divendres de 17,15 a 18,15h

         Director: Josep Mª Manresa

  • Orquestra Vivace (nivell professional i lliure):

    alumnes de nivell professional i lliure

    assaig: divendres de 18,45 a 19,45h

         Director: Josep Mª Manresa

  • Grup instrumental de vent:

         assaig: dilluns de 18,00 a 19,00h

         Director: Josep Sanjuan

Accions del document