Nivells d'ensenyament

PROGRAMES D'ENSENYAMENTS MUSICALS DEL CURS 17/18 I DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL

PROGRAMA PRINCIPAL:

NIVELL INICIAL: adreçat a nens i nenes d’entre 4 i 8 anys i consta de 4 cursos:

 • Sensibilització     (2 cursos): 1hora de sensibilització al llenguatge musical que inclourà l'educació de la veu. 

 • Iniciació:  1h 30' de llenguatge musical (dues sessions de 45') i 30' d'educació de la veu.

 • Prellenguatge:     1h 30' de llenguatge musical (dues sessions de 45'), 30' d'educació de la veu i 40' de classe individual d'instrument.

 

NIVELL ELEMENTAL: adreçat a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys. Consta de 4 cursos:

 • 1er i 2n : 2h de llenguatge musical, 45' de cant coral i 45' de classe individual d'instrument.    

 • 3er i 4t: 2h de llenguatge musical, 45' de cant coral, 50' de classe individual d'instrument.

 

NIVELL PROFESSIONAL: Consta de 6 cursos. L'escola oferta els 4 primers.

 • 1er, 2n, 3er i 4t: 2h de classe de llenguatge musical, 1h de cant coral, 1h de classe individual d'instrument.

En aquest nivell, els alumnes poden iniciar-se en l'aprenentatge d'un segon instrument amb classe individual de 30'.    

PROGRAMA LLIURE:

Alumnes lliures: adreçat als alumnes de l'escola que han acabat el nivell elemental i alumnes de nova entrada d'entre 14 i 18 anys.

 • Alumnes que han acabat 4NP: classe individual d'instrument de 60'.   

 • Alumnes que han acabat 2NP: classe individual d'instrument de 50'.

 • Alumnes que han acabat 4EL: classe individual d'instrument de 30'.

    Podran assistir a les formacions de l'escola, Coral Bartók i orquestra.

Alumnes adults:

 • Classe individual d'instrument de 40'. També poden fer classe de llenguatge musical, 1h setmanal. El temps màxim de permanència a l'escola serà de dos anys, valorant-se la continuïtat.

Podran participar en la coral d'adults.

 

AULA DE MUSICOTERÀPIA

Disposa de dues vessants:

 • Alumnes d’Aprodisca: sessions de 50’ (2 grups de 6 a 8 alumnes).

 • Alumnes de l’escola: 2 sessions de 20’ individuals.

Accions del document