Activitats esportives

Horari d’inscripció i d’informació per a Diveresport, cursos de natació i Campus de bàsquet:
Pavelló municipal de Montblanc (Av. Doctor Folch) del 21 de Maig al 14 de Juny, de dimarts a divendres de 9 a 12h, i divendres, de 18 a 20h.
No hi ha preinscripció ni reserva de places. Places limitades.
La inscripció a totes les activitats (lleure i esport) i de tots els mesos (juliol i agost) es realitzen en el mateix moment i amb el full d’inscripció.
Tot i disposar de la inscripció formalitzada no es podrà iniciar l’activitat fins que s’hagin adjudicat les places definitives, i fins que no s’hagi fet el pagament i presentat el rebut al pavelló municipal d’esports de Montblanc.
Els preus establerts disposen d’una assegurança d’accident per inscrit.
L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi ha el nombre mínim d’inscrits.
Pagament
El codi es proporcionarà al Pavelló Municipal, prèvia confirmació de les places disponibles. L’import de l’activitat no es retornarà un cop iniciada l’activitat, encara que l’interessat causi baixa per qualsevol concepte. Sí que es retornarà si s’anul·la l’activitat per no cobrir el mínim de places.
Baixes
Cal notificar personalment la baixa de l’activitat a l’Ajuntament de Montblanc mitjançant sol·licitud escrita 15 dies abans de l’inici de l’activitat.
Bonificacions
Del 10%, en la inscripció del primer germà, mateixa activitat i torn.
Del 20%, en persones jubilades, pensionistes o discapacitats.
Família nombrosa i monoparental del 10% de descompte a tots els membres de la família.
Les bonificacions no són acumulables.
Documentació necessària
Full d’inscripció degudament emplenat que es troba en aquest llibret i a la web de l’Ajuntament de Montblanc. Fotocòpia targeta sanitària

Accions del document