Zona esportiva Plaça l’Agermanament

Adreça: Plaça de l’Agermanament s/n 43400 Montblanc.
Telèfon: 977 86 00 09
Entitat propietària: Ajuntament de Montblanc
Entitat gestora: Ajuntament de Montblanc
Accessibilitat: 

Esportistes - Accessos sense barreres.   Espectadors - Accessos sense barreres

Vestidors: no

Grades: 188 espectadors.
Espais esportius:

  • Pista bàsica poliesportiva 40x20 m. Paviment: formigó amb tractament superficial.  Activitat: futbol sala
  • Zona d'activitat en espai urbà. Espai a l'aire lliure.    Paviment: Rajola formigó.  Activitat: bàsquet
  • Zona d'activitat en espai urbà. Espai a l'aire lliure.  Paviment: Rajola formigó.  Activitat: tennis taula

Accions del document