Activitats

Les activitats del centre estan programades per tot l'equip educatiu. Pretenen fomentar un aprenentatge constructiu, significatiu i globalitzador partint en tot moment del joc, ja que aquest és la situació educativa principal de l'infant.

 La Llar segueix una línia metodològica fonamentada en :
.Experimentar amb materials diversos ( aigua, aliments, natura,..)
.Descobrir i desenvolupar el cos mitjà els espais i altres recursos.

. Els materials. Te cura de tots els materials que te l'infant al seu abast, a fi que afavoreixi la seva activitat espontània de joc, amb  materials de natura, reciclats,de joc simbòlic, de joc de moviment.
.El jardí és un espai més educatiu que tenim molt en compte.
.La música sempre està present en les nostres activitats.
.Conèixer l'entorn per mitjà de les sortides a l'entorn més proper.
.Tenim el català com a vehicle de comunicació. I descobrim una nova llengua estrangera, l'anglès, mitjançant jocs.
.Cura de l'hort  de l'escola.
.Altres recursos. La pissarra digital, la taula de llum,  el teatre a l'escola entre altres recursos.

Accions del document